Frankelandgroep

Medewerkers met afstand tot arbeidsmarkt van harte welkom!

Jaarlijks nemen wij tientallen medewerkers aan met een afstand tot de arbeidsmarkt. Mensen die vaak, om verschillende redenen, niet snel aan werk komen. Zo voelen zij zich (weer) nuttig en gewaardeerd. Daarnaast maakt het jou als medewerker bewuster van het feit dat het niet voor iedereen even gemakkelijk is om mee te komen in onze maatschappij.

Samenwerkingspartners

We werken hiervoor samen met organisaties als Stroomopwaarts, stichting Pameijer, Ipse de Bruggen en de Raad voor de kinderbescherming. Al deze medewerkers krijgen bij ons dezelfde behandeling en privileges als alle medewerkers en voelen zich hierdoor ook echt gewaardeerd.

Ipse de Bruggen

Al jaren werken we samen met Ipse de bruggen. We bieden een passende werkplek aan personen met een verstandelijke beperking. Zij kunnen hierdoor participeren in de maatschappij en meedoen aan het arbeidsproces. Met passend werk halen ze niet alleen het beste uit zichzelf, maar dragen ze ook bij aan de samenleving. Daarnaast worden ze er voor gewaardeerd en beloond.

Stichting Pameijer

Cliënten van stichting Pameijer kunnen door een licht verstandelijke handicap of door een psychiatrische, psychische of psychosociale beperking vaak niet makkelijk meekomen in de samenleving. Bij ons kunnen ze toch meedoen. Ze doen werkervaring op en kunnen daarmee hun eventuele afstand tot de arbeidsmarkt verkleinen.

Frankelandgroep

Stroomopwaarts

Eind 2017 zijn we een samenwerking gestart met Stroomopwaarts. We bieden kandidaten van stroomopwaarts de mogelijkheid om bij ons te komen werken en een opleiding te volgen, om daarna als gediplomeerde aan de slag te gaan. Dus als leerling beginnen met zicht op betaald werk!

Is het voor een kandidaat niet mogelijk om een opleiding te gaan volgen, dan proberen we diegene op een andere manier aan betaald werk te helpen. Bijvoorbeeld door een baan aan te bieden als huishoudelijk medewerker.

Raad voor de kinderbescherming

Jaarlijks komen ongeveer 17.000 jongeren, die een strafbaar feit hebben begaan, terecht bij HALT (Het ALTernatief). Via HALT krijgen ze de mogelijkheid om een (taak)straf te ondergaan zonder direct een ‘strafblad’ te krijgen. Wij werken samen met de Raad voor kinderbescherming om een aantal van deze jeugdigen op te vangen. Ze lopen en werken mee bij onder andere de horeca en de huishoudelijk dienst. We begeleiden en coachen deze jongeren en alleen hun directe begeleiders weten dat zij via de Raad voor de kinderbescherming bij ons werken. Voor alle anderen zijn ze gewoon stagiaires. Zo krijgen zij bij ons een tweede kans!

Verkiezing MVO-ondernemer 2018

Mede dankzij de mogelijkheden die wij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bieden, zijn we op 10 oktober 2018 op een (gedeelde) tweede plaats geëindigd bij de verkiezing MVO-ondernemer 2018. Hiermee worden we gezien als een van de koplopers met aandacht voor People, Planet en Profit.

“Ik ben als ouder heel erg blij dat mijn zoon bij de Frankelandgroep mag werken. Doordat hij zich hier zo veilig voelt, kan hij zich nog steeds ontwikkelen.”

Moeder van een medewerker die via Ipse de Bruggen bij de Frankelandgroep werkt