Wij zijn de Frankelandgroep!

Zijn wij wat jij zoekt?

Zijn wij wat jij zoekt?

  • Wij streven naar een zorgbezetting van meer dan 100%. Die geeft ons de ruimte om buitengewoon goede zorg te verlenen.
  • Wij zijn trots op onze kwaliteit van zorg. Die is beloond met een PREZO gouden keurmerk (voor al onze locaties én onze thuiszorg).
  • Ook dit jaar mogen wij onszelf weer World-class Workplace noemen (Beste Werkgever).
  • Wij geloven dat goede zorg begint bij het inzetten van deskundige, bevlogen en betrokken medewerkers. Daarom investeren wij graag in jou. 
  • Wij zetten ons in voor jouw werkgeluk! Wij willen dat je gezond, veilig en met plezier jouw werk kunt doen.
Waar staan we voor?

Waar staan we voor?

De Frankelandgroep biedt een breed scala aan zorg- en dienstverlening en welzijnsactiviteiten aan ouderen in Schiedam en Vlaardingen. We leveren de hoogst haalbare kwaliteit van zorg aan onze bewoners/cliënten die vanwege hun lichamelijke en/of geestelijke gezondheid in een kwetsbare situatie zitten.

Deze kwaliteit van zorg realiseren wij door te kiezen voor de inzet van méér verzorgenden en verpleegkundigen, een hoog gekwalificeerd personeelsbestand, vaste zorgteams én een persoonlijk begeleider voor iedere bewoner/cliënt. En omdat wij ervan overtuigd zijn dat goede zorg begint bij gelukkige medewerkers maken wij werk van hun werkplezier én van goed werkgeverschap.

Bij ons is iedereen welkom en voelt iedereen zich thuis, ongeacht achtergrond, levens-/geloofsovertuiging, seksuele voorkeur en genderidentiteit. Wij zetten ons dan ook dagelijks in voor een gastvrij leefklimaat en sociale acceptatie.

Hoe doen we dat?

Hoe doen we dat?

Wij vinden het van groot belang dat bewoners en cliënten zo lang en zo gewoon mogelijk hun eigen leefstijl in een veilige en vertrouwde omgeving kunnen voortzetten. Met oog en gevoel voor hun wensen, behoeften en gewoonten en wat in hun leven betekenis geeft. Autonomie (regie op het eigen leven en keuzemogelijkheden) en kwaliteit van leven (zinvolle levensinvulling) zijn hierbij essentieel. Onze zorgvisie luidt dan ook ‘Zo gewoon mogelijk’.

Daarom zijn onze medewerkers open naar en geïnteresseerd in onze bewoners, cliënten, mantelzorgers én collega’s en ze doen hun uiterste best om waar te maken wat zij beloven.

Leer ons kennen

Onze collega's zijn

Samen

We werken écht samen en daar zijn we trots op. We waarderen en helpen elkaar.

Nieuwsgierig

We zijn nieuwsgierig en blijven leren. Van en met elkaar. Zodat we het samen elke dag een beetje beter kunnen doen.

Creatief

We zijn creatief, transparant en altijd op zoek naar nieuwe wegen. Zo halen we het beste uit onszelf, zowel voor onze bewoners en cliënten als onze collega’s.

Thuis

Onze bewoners en cliënten voelen zich hier thuis en kunnen zijn wie ze zijn - net als wij. En we doen er alles aan om bewoners en cliënten een zo gewoon mogelijk, veilig en vertrouwd thuis te bieden.

Plezier

Met veel plezier maken we elke dag het verschil. Met aandacht voor onze bewoners, cliënten én elkaar.

Leer ons kennen