Nieuw bestuur en directieteam m.i.v. 1 januari 2023

gepubliceerd: 08 december 2022

Deze week informeert Hein van Asseldonk (voorzitter Raad van Commissarissen Frankelandgroep) alle bewoners, overige klanten, medewerkers en relaties over (de bemensing van) het nieuwe bestuur en directieteam van de Frankelandgroep.

Met ingang van 1 januari a.s. stapt de Frankelandgroep namelijk over van een éénhoofdig naar een tweehoofdig bestuur, dat zal bestaan uit Pepita Breugem (voorzitter) en Roel van Tongeren (vicevoorzitter).

Ben de Koning treedt per diezelfde datum terug als bestuurder maar blijft – als adviseur van het nieuwe bestuur en directieteam – nog wel verbonden aan de Frankelandgroep.

Naast de twee bestuurders voorziet de topstructuur nog in twee directeuren: Els Nauta, die op 1 oktober jl. is aangetreden als directeur zorg Frankeland, Jacobs Gasthuis en Thuiszorg Ouderen Frankelandgroep en Natalie Harkes die op 1 januari a.s. zal aantreden als directeur beheer.

Overigens combineert Roel van Tongeren zijn bestuurstaken met de rol van directeur zorg van de locaties Schiewaegh, Harg-Spaland en Vaartland.

Hein van Asseldonk: “Wij hebben veel vertrouwen in voornoemde structuur en mensen. Ook langs deze weg wensen wij hen veel succes en werkplezier!”

Op de foto, van links naar rechts: Natalie Harkes (directeur beheer), Els Nauta (directeur zorg Frankeland, Jacobs Gasthuis en Thuiszorg Ouderen Frankelandgroep), Pepita Breugem (bestuurder) en Roel van Tongeren (bestuurder/directeur zorg Harg-Spaland, Schiewaegh en Vaartland).