Rol en inspraak specialisten ouderengeneeskunde Frankelandgroep nu ook vastgelegd in convenant

gepubliceerd: 04 april 2023

Wat binnen de Frankelandgroep al langer is afgesproken, is nu ook officieel vastgelegd: vandaag ondertekenden de specialisten ouderengeneeskunde, de bestuurders én de directie van de Frankelandgroep namelijk een gezamenlijk convenant. In dit convenant wordt onder meer afgesproken om tenminste driemaal per jaar samen rond de tafel te gaan om diverse zaken te bespreken met betrekking tot het beleid, zeker daar waar dat betekenis heeft voor de rol en verantwoordelijkheid van de specialisten ouderengeneeskunde. In alle openheid en met wederzijds vertrouwen.

“Vanwege de specifieke kennis en expertise die ons team van specialisten ouderengeneeskunde in huis heeft, spelen zij een belangrijke rol binnen de organisatie. Ons medisch team voorziet ons van advies, fungeert als gesprekspartner en denkt vanuit hun eigen deskundigheid met ons mee op verschillende gebieden,” zegt bestuursvoorzitter Pepita Breugem. “Het belang van meedenken van onze specialisten ouderengeneeskunde hebben wij als Frankelandgroep altijd al onderkend, maar is met het ondertekenen van dit convenant nu ook officieel bekrachtigd. De betrokkenheid van onze specialisten ouderengeneeskunde is, net als die van onze andere collega’s, enorm en daar zijn wij als organisatie trots op.”

De specialisten ouderengeneeskunde zijn minstens zo blij. Specialist ouderengeneeskunde en vakgroepvoorzitter Roy Dutrieux: “Het ondertekenen van dit convenant laat zien dat onze deskundigheid binnen de Frankelandgroep oprecht gewaardeerd en onderkend wordt.”

Het opstellen van een dergelijk convenant is een initiatief van o.a. ActiZ (branchevereniging ouderenzorgorganisaties) en Verenso (vereniging van specialisten ouderengeneeskunde).

  • Klik hier voor het convenant, zoals die is ondertekend door de specialisten ouderengeneeskunde, de bestuurders én de directie van de Frankelandgroep.
  • Klik hier voor het convenant waarnaar wordt verwezen in de tekst, namelijk het Convenant ‘Rol en inspraak specialist ouderengeneeskunde’, door Verenso, ActiZ en Zorgthuisnl.