Zevenmaal behoud van PREZO gouden keurmerk

gepubliceerd: 14 januari 2022

In november 2019 mochten wij voor al onze locaties en Thuiszorg Ouderen Frankelandgroep een PREZO gouden keurmerk in ontvangst nemen, in oktober 2020 gevolgd door een succesvolle tussentijdse audit. 

Deze week was het voor alle locaties en onze thuiszorg tijd voor de eindaudits.

Met resultaat, mogen we wel zeggen!  

In alle gevallen behoud van goud, dus in totaal opnieuw zeven gouden lichtpuntjes voor onze locaties Frankeland, Harg-Spaland, Jacobs Gasthuis, Schiewaegh en Vaartland én voor Thuiszorg Ouderen Frankelandgroep (zowel voor wijkverpleging als voor huishoudelijke hulp). Meer dan welkom in deze helaas nog steeds lastige tijd!

Wij zijn dan ook extra blij met het resultaat en trots op onze medewerkers en vrijwilligers, die elke dag voor onze bijna 600 bewoners en 1400 thuiszorgklanten het verschil maken.

Wat werd er tijdens de eindaudits getoetst?

Tijdens de audits is o.a. uitgebreid gekeken naar persoonsgerichte zorg, cliëntveiligheid en de manier waarop we met bewoners, cliënten en hun familieleden communiceren en hoe wij hen informeren.

De locaties kregen o.a. complimenten over persoonsgerichte zorg, aandacht voor elkaar en op het gebied van gastvrijheid. Ook de soepele overgang naar het nieuwe digitale zorgdossier viel de auditor op. 

Wat is het PREZO gouden keurmerk van Perspekt?

De PREZO gouden keurmerken worden verleend door Perspekt. Perspekt is een kwaliteitsinstituut in de zorg. Sinds 2003 ondersteunt het instituut organisaties binnen de langdurige zorg in het verder ontwikkelen van hun kwaliteitsdenken. Landelijk voeren honderd auditoren van Perspekt audits uit, verlenen keurmerken, certificaten en ontwikkelen kwaliteitssystemen voor specifieke doelgroepen.

De auditoren voeren de audits uit op basis van het kwaliteitsmodel PREZO: een afkorting van PREstaties in de ZOrg. Dit kwaliteitsmodel toetst organisatiebreed op welke wijze zorgorganisaties persoonsgerichte zorg verlenen en of ze continu een lerende organisatie zijn. Het gaat hierbij niet om protocollen en richtlijnen, maar of bewoners en klanten én hun mantelzorgers goede zorg- en dienstverlening ervaren. Voelen bewoners zich thuis? Voelen ze zich gehoord? Ervaren zij dat ze (met hulp) hun eigen keuzes kunnen maken? 

PREZO sluit aan op het sinds 2017 verplichte Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg (wat mag u als bewoner of mantelzorger verwachten van verpleeghuiszorg?).