Zevenmaal behoud van PREZO gouden keurmerk

gepubliceerd: 27 oktober 2023

Een fantastisch resultaat!

In november 2022 mochten wij voor al onze locaties én Thuiszorg Ouderen Frankelandgroep een PREZO gouden keurmerk in ontvangst nemen. Deze week was het tijd voor de tussentijdse audits. Tijdens deze tussentijdse audits wordt getoetst of het gouden keurmerk behouden mag worden. En met fantastisch resultaat, mogen we wel zeggen!

Zowel de locaties Frankeland, Harg-Spaland, Jacobs Gasthuis, Schiewaegh, Vaartland als Thuiszorg Ouderen Frankelandgroep (zowel voor wijkverpleging als voor huishoudelijke hulp) blijven het gouden keurmerk behouden.

Een resultaat waar wij enorm trots op zijn en wat uiteraard voortkomt uit de fantastische prestaties van alle medewerkers en vrijwilligers!  

Zo kregen zij o.a. prachtige complimenten over de wijze waarop zij persoonsgerichte zorg verlenen, de (aandacht voor de) informatievoorziening naar onze bewoners, cliënten en hun mantelzorgers en cliëntveiligheid.

Wat is het PREZO gouden keurmerk van Perspekt?

De PREZO gouden keurmerken worden verleend door Perspekt. Perspekt is een kwaliteitsinstituut in de zorg. Sinds 2003 ondersteunt het instituut organisaties binnen de langdurige zorg in het verder ontwikkelen van hun kwaliteitsdenken. Landelijk voeren honderd auditoren van Perspekt audits uit, verlenen keurmerken, certificaten en ontwikkelen kwaliteitssystemen voor specifieke doelgroepen.

De auditoren voeren de audits uit op basis van het kwaliteitsmodel PREZO: een afkorting van PREstaties in de ZOrg. Dit kwaliteitsmodel toetst organisatiebreed op welke wijze zorgorganisaties persoonsgerichte zorg verlenen en of ze continu een lerende organisatie zijn.

PREZO sluit aan op het sinds 2017 verplichte Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg.