“In gesprek met… Kitty van Balen, verzuimcoördinator!”

Al voor de zesde keer op rij staan we als Frankelandgroep in de top drie van zorgorganisaties die het best presteren op het gebied van verzuim en re-integratie. In 2018 was het verzuimpercentage 3,98%, aanzienlijk minder dan in de regio (6,94%) en in de branche (7,12%). Benieuwd hoe we dat resultaat bereiken? We gingen in gesprek met verzuimcoördinator Kitty.

Wat heeft de Frankelandgroep de afgelopen jaren gedaan om zo hoog te kunnen eindigen in de Vernet Health Ranking?

“We doen er alles aan om de terugkeer naar werk voor zieke medewerkers zo gemakkelijk mogelijk te maken”. Kitty vertelt over het beheersen en terugdringen van het ziekteverzuim bij de Frankelandgroep. Zij neemt alle administratieve werkzaamheden voor haar rekening die met verzuim en re-integratie gepaard gaan.

“Zo krijgen leidinggevenden meer tijd en ruimte om (langdurig) zieke  medewerkers extra aandacht te geven. Want samen koffie drinken, een kaartje of bloemetje sturen én goede opvang van de medewerker bij terugkeer naar het werk, maken terugkeren een stuk eenvoudiger.”

bewegen zorgt voor vitale medewerkers

Medewerkers weten dat het laag houden van het verzuim een directieprioriteit is.

“Daarom is de directie voor hen gemakkelijk bereikbaar, de deur staat altijd open. En de directie zoekt steeds naar verdere verbeteringen. Het motto daarbij is: als wij goed voor hen zorgen, kunnen zij op hun beurt goed voor onze cliënten zorgen.”

Hoe gebeurt dat, goed voor hen zorgen?

“Doordat de Frankelandgroep financieel gezond is, kunnen we de bezetting op de afdelingen ongeveer 10% hoger houden dan bij andere instellingen. Dat heeft weer een aantal prettige gevolgen: de medewerker ervaart de werkzaamheden, ook gevoelsmatig, als minder zwaar en dat draagt bij aan het werkplezier. Het personeelsverloop is mede daardoor lager dan elders.

Dat alles zorgt voor een stabiele organisatie, zonder reorganisaties of gedwongen ontslagen. Zo kunnen medewerkers gerust op vakantie gaan! Uiteindelijk profiteren onze bewoners en overige cliënten hier van. En hun welzijn is tenslotte het allerbelangrijkste en waar we het allemaal voor doen!”

 

Kitty van Balen

“De directie straalt uit dat het verzuimbeleid één van de prioriteiten is. Werknemers weten dat en ervaren dat.”

Kitty van Balen, verzuimcoördinator

Het gaat goed! Hoe kan het beter?

Dat is voor dit jaar het thema, vertelt Kitty. “Bijvoorbeeld meer aandacht voor preventie; voorkomen dat medewerkers ziek worden. Dat doen we onder andere door het bespreekbaar maken van de leefstijl: 60 rokers namen deel aan een cursus om te stoppen en de helft rookt nog steeds niet! Ook het aanbieden van sportfaciliteiten hoort daarbij, om te voorkomen dat ‘stoppers’ vervolgens te veel in gewicht dreigen toe te nemen. Het werkt: collega’s motiveren elkaar om door te zetten en vol te houden.”

“Goede voeding helpt ook bij een gezonde leefstijl. In ons restaurant bieden we gezonde producten aan zoals vers fruit, een saladebar en fruitwater. Eenderde deel van onze medewerkers is 55-plus, een deel daarvan heeft fysieke problemen die door het inzetten en gebruiken van goede hulpmiddelen kunnen worden verlicht of weggenomen. Om tijdig aandacht te geven aan beginnende overgangsklachten zetten we overgangsconsulenten in.”