Frankelandgroep

Zo werken we bij de Frankelandgroep. Vol overtuiging.

Werk je in de zorg, dan weet je hoe belangrijk het is dat de manier van werken van de organisatie ook bij jou past. Je wilt weten hoe een organisatie naar de zorg kijkt en wat dat voor jouw werk betekent. We vertellen je daarom graag wat onze visie op goede zorg is. En waarom jouw hart voor de zorg hier écht de ruimte krijgt.

Onze zorg: Zo gewoon mogelijk

Onze visie op goede zorg is: “Zo gewoon mogelijk”. Wij streven er elke dag naar om onze bewoners en cliënten ‘zo gewoon mogelijk’ te laten leven. Volgens hun eigen leefstijl, in een veilige en vertrouwde omgeving. Anders gezegd: we geven maximale aandacht aan hun welzijn en mentaal welbevinden. De zorg en ondersteuning die we de mensen bieden, stemmen we af op hun gewoonten, wensen en behoeften. Hun dagritme, activiteiten, interesses en sociale contacten kunnen zij bij ons voortzetten.

Samengevat: wij kiezen voor…

  • kwaliteit van leven (een zinvolle levensinvulling)
  • keuzemogelijkheden
  • zo veel mogelijk regie houden op het eigen leven (vrijheid)
Frankelandgroep

Goede zorg begint bij 'meer handen aan bed'

Goede zorg begint wat ons betreft bij het inzetten van genoeg deskundige en betrokken medewerkers, oftewel: (meer dan) voldoende 'handen aan bed'. Alleen dan kunnen we de bewoners en cliënten echt die persoonlijke aandacht geven. Gastvrije zorg bieden en iedereen zich welkom en gewaardeerd laten voelen.

Daarom kiezen we er als Frankelandgroep heel bewust voor om méér medewerkers in te zetten op de afdelingen. En gelukkig lukt ons dat tot nu toe goed. Personele tekorten kennen wij niet, ondanks de toenemende krapte op de arbeidsmarkt. Momenteel zetten wij al richting de 10% extra mensen in (boven de landelijke norm). Voor 2020 willen we hier zelfs 15% extra van maken! Wij denken ons hiermee te onderscheiden: in de kwaliteit van onze zorg, maar ook in het werkgeluk van onze medewerkers.

Geen zelfsturende teams, maar vaste zorgteams

Op onze locaties werken we niet in ‘zelfsturende teams’ of ‘horizontale teams’. Wij kiezen voor vaste zorgteams. Met een duidelijke structuur en leidinggevenden die met één been in de praktijk staan.

Er is altijd een leidinggevende aanwezig. Iemand met inhoudelijke deskundigheid, die weet wat er speelt en die bijspringt als dat nodig is. Zo kan jij je concentreren op het werk waar je voor bent opgeleid en waar je voldoening uithaalt.

Onze werkwijze zorgt ook voor continue regie op de zorg voor onze bewoners: we houden altijd het overzicht en werken samen met een duidelijke richting en volgens heldere afspraken. We wijzen voor elke bewoner ook een Persoonlijk Begeleider aan. Hij of zij is het eerste aanspreekpunt en maakt – vaak samen met de familie of mantelzorgen van de bewoner – een op maat gemaakt zorgplan en toetst maandelijks of men nog tevreden is.

Bij ons houden ‘vaste teams’ ook in dat we geen gebruik maken van uitzendkrachten en interim professionals. We werken met eigen flexpools van zorgmedewerkers die bij ziekte/vakantieperiodes op onze zorgafdelingen kunnen bijspringen. Deze collega’s zijn al vertrouwd met onze cultuur en kennen onze werkwijze goed.

Manja, gastvrouw, locatie Harg-Spaland

“Ik ga elke dag met een lach naar huis. Omdat ik me in de huiskamer kan inzetten voor een fijne dag voor de bewoners. Ik voel me hierdoor erg gewaardeerd door bewoners en collega's.”

Manja van Rooij, gastvrouw, locatie Harg-Spaland

Méér activiteiten

Als je onze medewerkers vraagt wat zij echt onderscheidend vinden aan onze zorg, dan is dat de dagbesteding voor onze bewoners en cliënten. Er wordt ontzettend veel georganiseerd om er voor iedereen het beste van te maken. Daar wordt geen moment op bezuinigd!

Van muziekavonden, tot heerlijke diners, van de welbekende bingo tot lekker naar buiten en van bustochten, theatervoorstellingen en museumbezoeken tot Tai Chi, aroma- of muziektherapie.

En dan hebben we ook nog een Sport- en Recreatieclub, met een eigen zwembad, fitheidsruimte en een bar. Oh, en vergeet onze beautysalon en kapsalon in huis niet!

Hoe we ervoor zorgen dat iedereen overal op tijd naar toe kan? We werken met dagagenda’s en teamagenda’s zodat alle collega’s de planning en afspraken van onze bewoners kunnen zien. Daarnaast hebben we natuurlijk onze activiteitenbegeleiders én vele vrijwilligers (meer dan 600 betrokken kanjers!) die iedereen naar de juiste plek brengen en een lach op het gezicht toveren.